Online žiadosť – 1. krok

 

Ďakujeme Vám za Váš záujem o podanie žiadosti v rámci výzvy na predkladanie projektov ALFA. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte na ALFA Engagement Platform. Následne vyplňte online formulár žiadosti. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na Staniu Druskovú a/alebo Karolínu Mendelovú.

You must be logged in to fill-in the form.

50%

Všeobecné informácie

Prevádzka

Potreba podpory

Podľa dôležitosti zoraďte dôvody, prečo ste sa rozhodli realizovať bioplynovú stanicu (1 = najvýznamnejší, 2 = veľmi významný atď):  *

zarobiť peniaze predajom bioplynu/metánu alebo elektrickej energie do siete,
znížiť spotrebu energie na farme/družstve,
znížiť problém hospodárenia s hnojom,
zaviesť osvedčený postup obehového hospodárstva,
zlepšiť hodnotu maštaľného hnoja ako hnojiva,
sebestačnosť / nezávislosť,

Inovatívne a udržateľné postupy

Na stupnici od 1 do 5 (1 = žiadna úroveň inovácií a 5 = vysoká úroveň inovácií) uveďte úroveň inovácií vo Vašej organizácii. Vyberte úroveň.
Na stupnici od 1 do 5 (1 = žiadna úroveň udržateľnosti a 5 = vysoká úroveň udržateľnosti) uveďte úroveň postupov udržateľnosti vo Vašej organizácii. Vyberte úroveň.

Replikačný potenciál

Podelili by ste sa o svoje skúsenosti a poznatky s inými, aby ste podporili replikáciu bioplynových riešení? Vyberte odpoveď.

Ak chcete pokračovať v žiadosti, zaškrtnite nasledujúce políčka:

Formulár na udelenie informovaného súhlasu

Kto sme: Spoločnosť Q-PLAN International Advisors P.C. a kontaktujeme vás v rámci projektu ALFA, ktorý financuje Európska únia v rámci rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont Európa.
Projekt: ALFA Scaling up the market uptake of Renewable Energy Systems by unlocking the biogas potential of Agriculture and Livestock FArming (GA Number 101075659)/ Zvyšovanie bioplynového potenciálu bioplynu v chove hospodárskeho dobytka (číslo GA 101075659).
Partner:
Meno organizácie: Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS P.C.
Addresa: 11 El. Venizelou str, 55133, Kalamaria, Thessaloniki, Greece.
Telefón: +30 2310 411 191
E-mail: info@qplan-intl.gr
Zodpovedné osoby:: Projektový manažér Ioannis Konstas (konstas@qplan-intl.gr ) Hub Manažér Andromachi Kalaouzi (kalaouzi@qplan-intl.gr) Osoba poverená ochranou osobných údajov Petros Papadionisiou (papadionisiou@qplan-intl.gr)
Spôsob zapojenia sa a potrebné údaje: Ak Váš projekt vyberie hodnotiaca komisia, ako jeden z ocenených v rámci projektu ALFA, budú Vám poskytnuté služby obchodnej a technickej podpory pre uvedenie na trh. Tieto služby budú vykonávať odborníci projektu ALFA. Očakáva sa, že podporné služby budú poskytované približne 2 - 4 mesiace. Na efektívne vykonávanie týchto podporných služieb potrebujeme spracovať niektoré Vaše osobné údaje:
  • Vaše kontaktné údaje (celé meno, e-mail, telefónne číslo);
  • základné demografické údaje (vek, pohlavie);
  • Vaše profesijné informácie (organizácia, pracovná pozícia, odborná oblasť);
  • informácie o Vašom projekte;
  • Vaše názory na danú tému.
Prečo potrebujeme Vaše údaje a čo s nimi budeme robiť? Vaše údaje potrebujeme na to, aby sme Vás mohli kontaktovať za účelom plánovania a vykonávania vyššie uvedených služieb obchodnej a technickej podpory a na riešenie akýchkoľvek nejasností, otázok a iných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť po prijatí služieb a v ich dôsledku. Vaše údaje sú pre nás potrebné aj na monitorovanie priebehu podporných služieb. Výstupy projektu, ktoré budú získané prostredníctvom týchto podporných služieb, nebudú obsahovať Vaše osobné údaje, ani žiadne iné informácie, na základe ktorých by Vás mohli identifikovať. Vaše osobné údaje zostanú uvedené v dokumentoch našej žiadosti.  V prípade potreby poskytneme Vaše údaje niekoľkým ďalším partnerom projektu ALFA, ktorí sa tiež podieľajú na tejto aktivite. Sme tiež povinní poskytnúť prístup k Vašim údajom:
  • úradníkom EÚ, ako je náš projektový úradník, na účely súvisiace s hodnotením projektu.
  • agentúram EÚ a iným orgánom na účely auditu projektu.
Boli by sme tiež veľmi radi, keby ste nám dali súhlas na to, aby sme Vás mohli informovať o priebehu projektu (napr. zasielaním informačného bulletinu alebo podobných správ).
Ako môžete svoj súhlas odvolať? Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu zodpovednej osobe uvedenej vyššie. Pokiaľ ide o informačné správy a newsletter, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz „Zrušiť prihlásenie na odber“
Týmto dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov potrebných na:  (Zaškrtnutím políčok nižšie, prosím, potvrďte, že nám dávate súhlas s príslušným predmetom. Akékoľvek políčka, ktoré zostanú nezačiarknuté, znamenajú, že pre príslušný predmet súhlas nedávate).
Vyhlásenie označené [*] je povinné.

Note: Please see our Privacy and Cookies Policy

Consortium Partners

©2024 ALFA Engagement Platform

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account