Åben ansøgning

ALFA tilbyder gratis skræddersyet støtte til biogasprojekter inden for landbrug med husdyrproduktion, herunder forretnings- og teknisk bistand, mentorskab, netværksmuligheder og kapacitetsopbyggende aktiviteter.

ALFA projektet sigter mod at fremskynde udbygningen af biogasløsninger ved aktivt at støtte over 50 projekter i implementeringen af biogassystemer ved at udbyde tjenesteydelser. De tilbudte tjenester udbydes i to omgange for at opnå en omfattende og indflydelsesrig indsats. Vi er glade for at kunne meddele, at den første åbne ansøgningsrunde netop er blevet lanceret. Hvis du er interesseret i biogasløsninger inden for anvendelsen af husdyrgødning, må du ikke gå glip af muligheden for at ansøge! Åben indtil den 29. februar 2024 kl. 17.00 CET!

Udfold muligheder med vores tilbud

Bidrag til biogas udviklingen inden for husdyrsektoren: To runder med udbud af gratis forretnings- og teknisk support

Hvem kan ansøge

Landmænd inden for husdyr sektoren med biogasanlæg, der ønsker at forbedre et eksisterende biogassystem

Landmænd inden for husdyr sektoren uden biogasanlæg, der ønsker at installere et bio gassystem (som er investeringsparathed)

Biogasanlæg, der bruger husdyrgødning blandt andre typer af biomasse sdyrgødning

Landbrugsforeninger, der ønsker at installere eller for bedre det nuværende biogassystem

Energifællesskab, der ønsker at installere/forbedre biogas systemet ved brug af husdyrgødning blandt andre biomasser

Interessenter, der er villige til at investere i biogasløsninger til husdyrbrug

Serviceportefølje

BUSINESS SUPPORT

Markeds-undersøgelse

Identification of target market, Analysis of external environment (PESTLE), Market overview (quantification, trends, competitive analysis) and market attractiveness (Porter’s 5 forces).

Forretningsmodellering og planlægning

Development of innovative business models tailored to the participant’s needs and specificities (for the energy and the digestate), based on the Business Model Canvas methodology.

Adgang til finansieringsstøtte

Assessment of the profitability of the potential investment made to implement/ improve a biogas system (IRR, ROI, NPV, CapEx, OpEx, etc.).

Virksomheds- og bæredygtig finansiering

Identification of European, regional and national financing opportunities to implement biogas technologies in livestock farming, with step-by-step directions on how to secure it.

Landmand til landmand rådgivning

Mentorship and knowledge exchange from farmers (who already have been incorporated biogas solutions on their premises) among livestock farmers who are interested in such an activity (supported cases).

TECHNICALSUPPORT

Konceptdesign og udvikling af biogassystemer

The conceptual design includes critical aspects of biogas production such as the determination of plant size and design as well as the selection of appropriate technological solutions.

Evaluering af biogaspotentiale baseret på foreløbige beregninger

Selection of suitable mixtures of substrates that will provide high biogas yield through the implementation of preliminary calculations. Biogas yield should be taken into consideration as it is highly associated with biogas productivity.

Rådgivning om implementering og overvågning af biogasløsninger

Evaluation of the environmental impacts stemming from biogas production through Life Cycle Analysis. LCA will contribute to the identification of the most environmentally damaging stages and investigate scenarios in terms of various critical parameters such as different feedstock types exploitation with respect to environmental aspects.

Energi- og miljøanalyser, der vurderer energi- og klimaaftrykket gennem hele livscyklussen

Contribution to the monitoring of biogas plants and to the organization of efficient operations. Interaction with the collaborating farmers to eliminate potential concerns and obstacles.

Teknisk støtte til landmænd i evalueringen og sammenligningen af anlægleverandørers tilbud

Support the choice of optimal technical solution for biogas and biomethane production in their farm.

Sådan ansøger du

Online formular

Brugeren udfylder – i en formular online
med grundlæggende oplysninger om deres projekt

Trin 1: Registrér dig på ALFA Engagement Platform.

Trin 2: Bekræft registreringen via din e-mail.

Trin 3: Udfyld det korte online ansøgningsskema og formularen til informeret samtykke.

Trin 4: Bekræft alle de angivne oplysninger, der sendes til din e-mail.

Upload af filer

Brugeren udfylder – i en formular med grundlæggende
oplysninger om deres projekt og uploader filerne

Trin 1: Download ansøgningsskemaet (inkl. informeret samtykkeformular)

Trin 2: Registrér dig på ALFA Engagement Platform.

Trin 3: Bekræft registreringen via din e-mail.

Trin 4: Upload din fil med alle oplysninger udfyldt.

Trin 5: Bekræft alle de angivne oplysninger, der sendes til din e-mail.

Bemærk venligst, at: Registrering på ALFA Engagement Platform er påkrævet for at få adgang til at ansøge om ALFA-supporttjenester.
Der er ingen forskelle mellem de to ansøgningsmetoder, det af hænger kun af brugerens præferencer.

Flere sprog

Referencebetingelser

Læs om åben indkaldelse

Læs flere detaljer i referencebetingelser for proceduren i denne fil.

Har du brug for mere hjælp?

Kommuniker med vores hub managers på det lokale sprog.

Hvad vi har brug for fra dig

Del dine grundlæggende projektoplysninger for at definere den aktuelle status samt dine mål. Husk alle detaljer, der er relevante for tjenesten.

Note: Se venligst vores privatlivs- og cookiepolitik

Tidslinje

15 Dec 2023 – 29 Feb 2024

Ansøgningsperiode


29 Feb 2024 – 8 Mar 2024

Evaluering, udvælgelse og matchning


11 Mar 2024 – 14 Jun 2024

Handlingsplan, levering af tjenesteydelser og feedback

Udvælgelseskriterier

Profitabilitet
Replikeringspotentiale
Niveau af innovationspotentiale
Miljømæssige fordele
Kvinders engagement
Geografisk spredning
Klart behov for støtte

Transparens

Udvælgelsesprocessen vil vurdere ansøgerprojekter udelukkende ud fra de objektive udvælgelseskriterier og ikke baseret på eventuelle eksterne hensyn eller fordomme, såsom race, farve, køn, alder og religion.

En retfærdig og gennemsigtig udvælgelsesproces giver hver ansøger en fair og lige mulighed for at konkurrere om udvælgelse. Baggrundskontrol gennem referencekontroller og identitetskontroller hjælper med at sikre, at udvælgelsesprocessen forbliver retfærdig.

Udvælgelsesproces

De ovennævnte kriterier adskiller sig fra berettigelseskravene, men understreger en forpligtelse til gennemsigtighed og en fair udvælgelsesproces, der sikrer lige muligheder for kandidater. Denne forpligtelse til transparens inkluderer at udføre evalueringer uden forudindtagethed i forhold til race, farve, alder, religion eller andre karakteristika for at sikre lige muligheder for alle kandidater. ALFA-udvælgelsesudvalget, bestående af de ti konsortiepartnere, er forpligtet til at vurdere projekterne ud fra de nævnte kriterier. I denne runde af indkaldelse vælges 25 projekter med den højeste score til at engagere sig yderligere med ALFA-eksperter og modtage ALFA-markedsudbredelsesstøttetjenester

Consortium Partners

©2024 ALFA Engagement Platform

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account