Open Call

ALFA biedt gratis, op maat gemaakte ondersteuning voor biogasprojecten in de veeteeltsector, waaronder zakelijke en technische assistentie, mentorschap, netwerkmogelijkheden en capaciteitsopbouwactiviteiten.

Het ALFA-project heeft als doel de adoptie van biogasoplossingen te versnellen en ondersteunt actief meer dan 50 projecten bij het implementeren van biogassystemen door middel van vraaggestuurde diensten in twee rondes voor een uitgebreide en impactvolle betrokkenheid. We zijn verheugd aan te kondigen dat de eerste Open Oproep zojuist is gelanceerd. Als je geïnteresseerd bent in biogasoplossingen in de veeteeltsector, mis dan niet de kans om je aan te melden! Open tot 29 februari 2024, 17.00 uur CET!

Ontketen mogelijkheden met onze aanbiedingen

Bijdragen aan de biogasrevolutie in de veehouderij: Twee rondes kosteloze zakelijke en technische ondersteuning!

Wie kan zich aanmelden

• Veehouders met biogasinstallaties die hun bestaande biogassysteem willen verbeteren.

• Veehouders zonder biogasinstallaties die een biogassysteem willen installeren.

• Biogasinstallaties die mest gebruiken naast andere soorten grondstoffen.

• Boerenverenigingen die een biogassysteem willen installeren of het huidige systeem willen verbeteren.

• Energiegemeenschap die een biogassysteem wil installeren/verbeteren met behulp van mest en andere grondstoffen.

• Belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in investeren in veeteelt met biogasoplossingen.

Services Portfolio

Επιχειρηματική Υποστήριξη

Marktonderzoek: Marktanalyse omvat het volgende

1) Identificatie van de doelmarkt, 2) analyse van de externe omgeving (PESTLE), 3) marktoverzicht (kwantificering, trends, concurrentieanalyse) en 4) marktaantrekkelijkheid (Porters 5 krachten).

Businessmodellen en planning

Ontwikkeling van innovatieve bedrijfsmodellen op maat van de behoeften en specificiteiten van de deelnemer (voor energie en digestaat).

Toegang tot Financiering

Identificatie van Europese, regionale en nationale financieringsmogelijkheden voor de implementatie van biogastechnologieën in de veehouderij.

Bedrijfs- en Duurzame Financiën

Beoordeling van de winstgevendheid van de potentiële investering om een biogassysteem te implementeren/verbeteren (IRR, ROI, NPV, CapEx, OpEx, enz.).

Advies van Boer tot Boer

Mentorschap en kennisuitwisseling van boeren (die al biogasoplossingen op hun terrein hebben geïntegreerd) onder veehouders die geïnteresseerd zijn in dergelijke activiteiten (ondersteunde gevallen).

Τεχνική Υποστήριξη

Conceptueel ontwerp en ontwikkeling van biogassystemen

Het conceptuele ontwerp omvat kritieke aspecten van biogasproductie, zoals het bepalen van de installatiegrootte en -ontwerp, evenals de selectie van geschikte technologische oplossingen.

Evaluatie van het biogaspotentieel op basis van voorlopige berekeningen

Selectie van geschikte mengsels van substraten die een hoge biogasopbrengst zullen bieden door middel van voorlopige berekeningen. De biogasopbrengst moet in overweging worden genomen, aangezien deze sterk verbonden is met de biogasproductiviteit.

Energie- en milieu-analyses die de energie- en koolstofvoetafdruk over de levenscyclus beoordelen

Evaluatie van de milieueffecten die voortvloeien uit biogasproductie door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). LCA zal bijdragen aan het identificeren van de meest milieuschadelijke fasen en het onderzoeken van scenario's met betrekking tot verschillende kritieke parameters, zoals exploitatie van verschillende soorten grondstoffen met betrekking tot milieukwesties.

Advies over de implementatie en monitoring van biogasoplossingen

Bijdrage aan het monitoren van biogasinstallaties en aan de organisatie van efficiënte operaties. Interactie met de samenwerkende boeren om potentiële zorgen en obstakels weg te nemen.

Technische ondersteuning voor boeren bij de evaluatie en vergelijking van offertes van installatieleveranciers

Ondersteuning bij het kiezen van de optimale technische oplossing voor biogas- en biomethaanproductie op hun boerderij.

Hoe aan te melden

Online formulier

U vult een online formulier
in met basisinformatie voor uw project

Stap 1: Registreer op het ALFA Engagement Platform.

Stap 2: Bevestig de registratie via uw e-mail.

Stap 3: Vul het korte online aanvraagformulier en het Informed Consent Formulier in.

Stap 4: Bevestig alle verstrekte informatie die naar uw e-mail is verzonden.

Bestanden uploaden

U vult een formulier in met basisinformatie voor uw project en uploadt de bestanden.

Stap 1: Download het Aanvraagformulier (incl. Informed Consent Formulier)

Stap 2: Registreer op het ALFA Engagement Platform.

Stap 3: Bevestig de registratie via uw e-mail.

Stap 4: Upload uw bestand met alle ingevulde informatie.

Stap 5: Bevestig alle verstrekte informatie die naar uw e-mail is verzonden.

Let op: Registratie op het ALFA Engagement Platform is vereist om toegang te krijgen tot het aanvragen van ALFA-ondersteunende diensten.
Er zijn geen verschillen tussen de twee aanmeldingswijzen, het hangt alleen af van de gebruikers.

Meer talen

Referentievoorwaarden

Lees de ‘Open Call’

  Deens

  Grieks

Nu solliciteren

  Deens

  Grieks

Lees meer details in de Referentievoorwaarden voor de procedure in dit bestand.

Wat we van u nodig hebben

Deel uw basisprojectinformatie om de huidige status te definiëren, samen met uw doelen, evenals alle relevante details met betrekking tot de dienst.

Opmerking: Raadpleeg onze Privacy- en Cookieverklaring

Meer hulp nodig?

Communiceer met onze Hub Managers in lokale talen.

Tijdlijn

15 dec 2023 – 29 feb 2024

Aanmeldingsperiode


29 feb 2024 – 8 mrt 2024

Evaluatie, selectie en matching


11 mrt 2024 – 14 jun 2024

Actieplan, dienstverlening en feedback

Selectiecriteria

Winstgevendheid
Reproduceerbaarheidspotentieel
Niveau van innovatiepotentieel
Milieubaten
Betrekking van vrouwen
Geografische spreiding
Duidelijke behoefte aan ondersteuning

Transparantie

Een eerlijk en transparant selectieproces biedt elke kandidaat een eerlijke en gelijke kans om geselecteerd te worden.
Achtergrondcontroles via referentiechecks en identiteitscontroles helpen bij het behouden van een eerlijk selectieproces.

Selectieproces

De bovengenoemde criteria zijn onderscheiden van de in aanmerking komende vereisten, maar bewijzen een transparant en eerlijk selectieproces, waarbij gelijke kansen voor kandidaten worden gewaarborgd. De toewijding aan transparantie strekt zich uit tot het uitvoeren van evaluaties zonder vooroordelen met betrekking tot ras, kleur, leeftijd, religie, of enige andere eigenschap die gelijke kansen voor alle kandidaten waarborgt. Het ALFA-selectiecomité, samengesteld door de tien consortiumpartners, is belast met het beoordelen van de projecten op bovengenoemde criteria. In deze oproepronde worden de vijfentwintig projecten met de hoogste scores geselecteerd om verder te gaan met de ALFA-experts en ALFA-marktacceptatiediensten te ontvangen.

Consortium Partners

©2024 ALFA Engagement Platform

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account