Ανοιχτή Πρόσκληση

Το ALFA προσφέρει δωρεάν, εξατομικευμένη υποστήριξη για έργα βιοαερίου στον κτηνοτροφικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής και τεχνικής υποστήριξης, της καθοδήγησης, των ευκαιριών δικτύωσης και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων.


Το έργο ALFA στοχεύει
στην επιτάχυνση της υιοθέτησης λύσεων βιοαερίου, υποστηρίζοντας ενεργά πάνω από 50 έργα στην ανάπτυξη συστημάτων βιοαερίου μέσω υπηρεσιών που καθοδηγούνται από τις ανάγκες τους σε δύο γύρους για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική δέσμευση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η 1η ανοικτή πρόσκληση μόλις ξεκίνησε. Εάν ενδιαφέρεστε για λύσεις βιοαερίου στον τομέα της κτηνοτροφίας, μην χάσετε την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση! Ανοιχτή μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024 στις 17.00 CET!

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες με τις υπηρεσίες μας

Ξεκλειδώστε την επανάσταση του βιοαερίου στην κτηνοτροφία: Δωρεάν επιχειρηματική και τεχνική υποστήριξη, σε δύο γύρους!

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση;

Κτηνοτρόφοι με εγκαταστάσεις βιοαερίου, που θέλουν να βελτιώσουν ένα υφιστάμενο σύστημα βιοαερίου

Κτηνοτρόφοι χωρίς εγκαταστάσεις βιοαερίου, οι οποίοι επιθυμούν να εγκαταστήσουν σύστημα βιοαερίου

Μονάδες βιοαερίου που χρησιμοποιούν κοπριά μεταξύ άλλων τύπων πρώτων υλών

Ενώσεις κτηνοτρόφων / αγροτών που θέλουν να εγκαταστήσουν ή να βελτιώσουν το υφιστάμενο σύστημα βιοαερίου

Ενεργειακές κοινότητες που θέλουν να εγκαταστήσουν / βελτιώσουν σύστημα βιοαερίου χρησιμοποιώντας κοπριά μεταξύ άλλων πρώτων υλών

Ενδιαφερόμενα μέρη που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην κτηνοτροφία με λύσεις βιοαερίου

Χαρτοφυλάκιο Υπηρεσιών

Επιχειρηματική Υποστήριξη

Έρευνα Αγοράς

Διεξαγωγή ολοκληρωμένης έρευνας αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των στοχευμένων αγορών, της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος με τη χρήση του μεθοδολογίας PESTLE, της παροχής επισκόπησης της αγοράς (ποσοτικοποίηση, τάσεις, ανταγωνιστική ανάλυση) και της αξιολόγησης της ελκυστικότητας της αγοράς με τη χρήση των 5 δυνάμεων του Porter.

Επιχειρηματικά μοντέλα και σχεδιασμός

Μοντελοποίηση και σχεδιασμός επιχειρήσεων: Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων, με έμφαση στην ενέργεια και το χωνεμένο υπόλειμμα, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Business Model Canvas..

Καθοδήγηση για πρόσβαση στην χρηματοδότηση

Προσδιορισμός ευρωπαϊκών, περιφερειακών και εθνικών ευκαιριών χρηματοδότησης για λύσεις τεχνολογιών βιοαερίου στην κτηνοτροφία. Καθοδήγηση βήμα προς βήμα για την εξασφάλιση των εντοπισμένων χρηματοδοτικών επιλογών.

Εταιρικά και βιώσιμα οικονομικά

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των πιθανών επενδύσεων σε συστήματα βιοαερίου, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων όπως IRR, ROI, NPV, CapEx και OpEx..

Συμβουλές από αγρότη σε αγρότη

Διευκόλυνση της καθοδήγησης και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των κτηνοτρόφων, συνδέοντας όσους έχουν ενσωματώσει με επιτυχία λύσεις βιοαερίου με όσους ενδιαφέρονται για παρόμοιες δραστηριότητες (υποστηριζόμενα έργα).

Τεχνική Υποστήριξη

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων βιοαερίου

Παροχή υπηρεσιών εννοιολογικού σχεδιασμού που αφορούν κρίσιμες πτυχές της παραγωγής βιοαερίου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του μεγέθους της μονάδας, του σχεδιασμού και της επιλογής των κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων.

Αξιολόγηση του δυναμικού βιοαερίου βάσει προκαταρκτικών υπολογισμών

Διενέργεια προκαταρκτικών υπολογισμών για την αξιολόγηση του δυναμικού βιοαερίου, λαμβάνοντας υπόψη μίγματα υποστρωμάτων για την επίτευξη υψηλής απόδοσης και παραγωγικότητας βιοαερίου.

Ενεργειακές και περιβαλλοντικές αναλύσεις

Αξιολόγηση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος σε όλο τον κύκλο ζωής της παραγωγής βιοαερίου μέσω της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ). Προσδιορισμός των περιβαλλοντικά επιζήμιων σταδίων και διερεύνηση σεναρίων που σχετίζονται με κρίσιμες παραμέτρους, όπως οι τύποι πρώτων υλών.

Συμβουλευτική για την εφαρμογή και την παρακολούθηση

Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή και την παρακολούθηση λύσεων βιοαερίου. Συνεργασία με τους αγρότες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και εμποδίων.

Τεχνική υποστήριξη για τους αγρότες στην αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών των προμηθευτών πρώτων υλών

Υποστήριξη των κτηνοτρόφων / αγροτών στην αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών από τους προμηθευτές, υποστηρίζοντας την επιλογή των βέλτιστων τεχνικών λύσεων για την παραγωγή βιοαερίου και βιομεθανίου στις κτηνοτροφικές / γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Πως γίνεται η αίτηση;

Διαδικτυακή Φόρμα

Ο χρήστης συμπληρώνει μια ηλεκτρονική φόρμα
με βασικές πληροφορίες για το έργο του

Βήμα 1: Εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ALFA.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση της εγγραφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βήμα 3: Συμπλήρωση της ηλεκτρονική αίτησης με το έντυπο συγκατάθεσης.

Βήμα 4: Επαληθεύστε όλες τις υποβληθείσες πληροφορίες στο email επιβεβαίωσης

Ανέβασμα Αρχείου

Ο χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα με τις βασικές πληροφορίες για το έργο του και ανεβάζει τα αρχεία.

Βήμα 1: Κατέβασμα του έντυπου αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου συγκατάθεσης

Βήμα 2: Εγγραφή στην πλατφόρμα δέσμευσης ALFA.

Βήμα 3: Επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βήμα 4: Ανέβασμα του συμπληρωμένο αρχείο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Βήμα 5: Επαληθεύστε όλες τις υποβληθείσες πληροφορίες στο email επιβεβαίωσης

Σημείωση: Απαιτείται εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ALFA για να αποκτήσετε πρόσβαση για την υποβολή αιτήσεων σε υπηρεσίες υποστήριξης ALFA.
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο τρόπων υποβολής αιτήσεων, εξαρτώνται μόνο από τις προτιμήσεις των χρηστών.

Περισσότερες Γλώσσες

Όροι συμμετοχής

Διαβάστε την ανοιχτή πρόσκληση

Κάντε αίτηση τώραΚάντε αίτηση τώρα

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία στους Όρους Συμμετοχής στο παρακάτω αρχείο.

Τι χρειαζόμαστε από εσάς;

Να μοιραστείτε τις βασικές πληροφορίες του έργου σας για να καθορίσετε την τρέχουσα κατάσταση μαζί με τους στόχους σας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την υπηρεσία.

Σημείωση: Δείτε περισσότερα στην Πολιτική Προστασίας και Cookies

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του τοπικού δικτύου στην γλώσσα σας.

Χρονοδιάγραμμα

15 Δεκ 2023 – 29 Φεβ 2024

Περίοδος Αιτήσεων


29 Φεβ 2024 – 8 Μαρ 2024

Αξιολόγηση, επιλογή και αντιστοίχιση


11 Μαρ 2024 – 14 Ιουν 2024

Σχέδιο δράσης, παροχή υπηρεσιών και ανατροφοδότηση

Κριτήρια Επιλογής

Αποδοτικότητα
Δυνατότητα αναπαραγωγής
Επίπεδο δυναμικού καινοτομίας
Περιβαλλοντικά οφέλη
Δέσμευση των γυναικών
Γεωγραφική κατανομή
Σαφής ανάγκη για υποστήριξη

Διαφάνεια

Η διαδικασία επιλογής θα αξιολογεί τα υποψήφια έργα αποκλειστικά με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και όχι με βάση οποιεσδήποτε εξωγενείς εκτιμήσεις ή προκαταλήψεις, όπως η φυλή, το χρώμα, το φύλο, η ηλικία και η θρησκεία.
Μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία επιλογής παρέχει σε κάθε υποψήφιο μια δίκαιη και ίση ευκαιρία να διαγωνιστεί για την επιλογή. Ο έλεγχος αναφοράς και των ταυτότητας συμβάλλει στη διατήρηση της δίκαιης διαδικασίας επιλογής.

Διαδικασία Επιλογής

Τα προαναφερθέντα κριτήρια διαφέρουν από τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας, αλλά αποδεικνύουν μια διαφανή και δίκαιη διαδικασία επιλογής, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους. Η δέσμευση για διαφάνεια επεκτείνεται στη διενέργεια αξιολογήσεων χωρίς προκαταλήψεις που σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, την ηλικία ή τη θρησκεία ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους υποψηφίους. Η επιτροπή αξιολόγησης του ALFA, η οποία αποτελείται από τους δέκα εταίρους της κοινοπραξίας, θα αναλάβει να αξιολογήσει τα έργα βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Σε αυτόν τον γύρο προσκλήσεων επιλέγονται τα είκοσι πέντε έργα με την υψηλότερη βαθμολογία για να συνεργαστούν περαιτέρω με τους ειδικούς του ALFA και να λάβουν υπηρεσίες υποστήριξης για την στήριξη της αγοράς.

Consortium Partners

©2024 ALFA Engagement Platform

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account